Przejdź do treści

Piątka od kilkunastu lat organizuje Powiatowy Konkurs z Przedsiębiorczości “WŁASNY BIZNES”.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych powiatu nowosolskiego.

Konkurs z Przedsiębiorczości ma charakter zespołowy. Do udziału w konkursie każda szkoła może zgłosić dwa 3-osobowe zespoły.

Cele konkursu 

  • Rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych.
  • Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz umożliwienie im wykazania się tą wiedzą. 
  • Rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz rozwiązywania problemów w sposób twórczy. 
  • Doskonalenie umiejętności planowania pracy oraz współpracy w grupie.

Wiodącym hasłem poprzedniej XII edycji konkursu jest „BIZNESPLAN INNOWACYJNEJ FIRMY”.

W załączeniu regulamin konkursu.