Przejdź do treści

W chwili obecnej mamy wakacje. Jednakże od przyszłego roku szkolnego stoimy przed wielką niewiadomą i zarazem wyzwaniem.

Niewiadoma dotyczy trybu nauki. Czy będzie ona stacjonarna, hybrydowa czy zdalna. Jako szkoła - uczniowie i nauczyciele stoimy na stanowisku, że najkorzystniejszy i najbardziej efektywny jest wariant nauczania stacjonarnego. 

Dlatego też stoimy przed ogromnym wyzwaniem. Jest nim zaszczepienie jak największej ilości osób i nabycie odporności populacyjnej.

Wszyscy pragniemy powrotu do normalności. Do szkoły pełnej gwaru, uśmiechu i wypełnienia misji jaką jest jak najlepsza edukacja.

Dlatego życzymy wszystkim udanych wakacji i zadbania o siebie, o rodzinę i innych.