Przejdź do treści

Praktyki zawodowe - niezbędne informacje

Praktyki zawodowe 2021/2022 - niezbędne informacje

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz. U. z 2019 poz.391)

Terminy praktyk

Terminy praktyki zawodowej dla uczniów technikum w roku szkolnym 2021/2022

 

L.p

Subskrybuj praktyki zawodowe