Przejdź do treści

oddział przygotowania wojskowego

OBOWIĄZUJE KRÓTSZY TERMIN SKŁADANIA PODAŃ OD 15 MAJA 2023 DO 31 MAJA 2023

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla kandydatów Oddziału Przygotowania Wojskowego odbędzie się 05 czerwca 2023, godz. 9.00

Kandydaci, którzy nie będą mogli uczestniczyć w ww. próbie z ważnych przyczyn ustala się II termin: 27 czerwca 2023 r. godz. 9.00

Miejsce próby: sala sportowa w ZSP nr 5 w Kożuchowie/ wejście B

Kandydata obowiązuje strój sportowy.

Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia  lekarskiego  oraz oświadczenia rodzica komisji przeprowadzającej próbę sprawności fizycznej.

Poniżej w załącznikach znajdują się druki, które należy wypełnić i przynieść na próbę sprawności fizycznej.