Przejdź do treści
 

Informacje, dokumenty --> REKRUTACJA OPW 2024

Prezentacja dotycząca kierunku Technik Logistyk z Oddziałem przygotowania wojskowego.

Ważne informacje:

    • Liczba uczniów w klasie nie może przekraczać  30 osób;
    • Obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 15 maja do 29 maja 2024 r.;
    • Termin "Testu sprawności fizycznej" – odbędzie się od 3 czerwca 2024, godz. 9.00 (więcej informacji o teście tutaj)

Informacje nt. OPW w technikum

Klasa Oddziałem Przygotowania Wojskowego jest stworzona jest dla uczniów zainteresowanych wojskiem i służbami mundurowymi. Uczeń zdobywa kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, otrzymuje przygotowanie do egzaminu maturalnego jednocześnie realizuje program zajęć  z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego.

Korzyści dla Ciebie
• uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON otrzymają bezpłatnie umundurowanie[ zestaw ubiorczy.] 
    • Szkoła zabezpiecza wyposażenie specjalistyczne do realizowania zajęć szkolenia wojskowego
• uczniowie OPW mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej
• uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej
• uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy
• uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby Wojskowej

Program szkolenia dla OPW obejmuje:
Co najmniej 260 godzin zajęć w czteroletnim cyklu szkoleniowym
– w tym co najmniej 190 godzin zajęć praktycznych:
• realizowanych przez jednostkę wojskową patronacką, instruktorów jednostek wojskowych
• instruktorów organizacji proobronnych współpracujących z jednostką patronacką
-  co najmniej 70 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w szkole

Zapewniamy:
• obozy wojskowe
• zajęcia prowadzone przez kadrę wojskową kadrę wojskową 11 Batalionu Remontowego w Żaganiu
• szkolenie strzeleckie na strzelnicy szkolnej i profesjonalnych strzelnicach
• możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia wojskowego
• zajęcia z technik samoobrony
• wyjazdy do jednostek wojskowych i zajęcia w nich

Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:
• aplikować do Wyższej Szkoły Oficerskiej
• aplikować do postępowania rekrutacyjnego do pracy w służbach wojskowych
• mieć gwarancję stabilnego zatrudnienia i dobrych zarobków

Absolwent będzie przygotowany do służby w Wojsku Polskim oraz do pracy w:
• sztabach logistyki jednostek wojskowych
• Wojskowych Oddziałach Logistycznych
• Rejonowych Bazach Logistycznych
• cywilnych przedsiębiorstwach: przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych,komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów