Przejdź do treści
Matura

Przypominamy, że część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym rozpocznie się

24 sierpnia 2021 roku o godzinie 9:00. Prosimy aby zdający stawili się pół godziny przed egzaminem.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego – 10 września 2021 r.

Termin wydania zdającym świadectw – 10 września 2021 r.