Przejdź do treści

Obecność w Radzie Rodziców daje realny wpływ na działalność placówki oświatowej jaką nasza szkoła.

Szkoła to nie tylko budynek czy klasopracownie ale przede wszystkim: Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele.

Jako członek Rady Rodziców mogą mieć Państwo wpływ na wiele czynników kształtujących szkołę.

Obecność w Radzie nie zajmie wiele czasu a z pewnością okaże się miłym doświadczeniem.

 

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Urszula Jakuta
Z-ca przewodniczącej - Pawłowska Katarzyna
Sekretarz - Lewenberger Agnieszka
Skarbnik - Stec Joanna

 

 

Nr konta Rady Rodziców: 49102054020000080202693737