Przejdź do treści

Obecność w Radzie Rodziców daje realny wpływ na działalność placówki oświatowej jaką nasza szkoła.

Szkoła to nie tylko budynek czy klasopracownie ale przede wszystkim: Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele.

Jako członek Rady Rodziców mogą mieć Państwo wpływ na wiele czynników kształtujących szkołę.

Obecność w Radzie nie zajmie wiele czasu a z pewnością okaże się miłym doświadczeniem.

 

Skład Rady Rodziców:

Marta Skiba - Przewodnicząca Rady Rodziców (2TL TP)
Wiśniewska Agnieszka - Za-ca przewodniczącej Rady Rodziców (2BRa BS) 
Orłowska Agnieszka - Skarbnik Rady Rodziców (2BRa BS)
Piotrowska Aleksandra - Sekretarz Rady Rodziców (1 TLW TP)

 

 

Nr konta Rady Rodziców: 91 9673 0007 0001 0013 0995 0001