Przejdź do treści
Doradca Zawodowy

Doradca zawodowy w Piątce: mgr Edyta Dzikowicz

Doradca zawodowy w szkole zajmuje się :

  • Przygotowaniem  młodzieży do podjęcia trafnych decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej ;
  • Udzielaniem  pomocy rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci planujących własną ścieżkę zawodową ;
  • Wspieraniem  nauczycieli w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu i kierunku kształcenia u uczniów .

Pomoc uczniowi koncentruje się głównie na :

  • pomaganiu w rozpoznaniu predyspozycji zawodowych  (samopoznanie) ;
  • uświadamianiu  różnorodności świata zawodów (zawodoznawstwo);
  • zapoznaniu  z ofertą edukacyjno-zawodową (rynek edukacji i pracy) ;
  • wspieraniu  uczniów w tworzeniu indywidualnych planów rozwoju i kształcenia (planowanie kariery zawodowej).

Rola doradcy w dzisiejszych czasach jest bardzo trudna. Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość powoduje, że odnalezienie drogi życiowej i zawodowej dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych staje się dużym problemem, z którym bez profesjonalnego wsparcia sobie nie poradzą.

Współczesne pokolenie młodych od dziecka oswajane jest z przekonaniem, że wygrywają najlepsi, że „czas to pieniądz”, że należy inwestować w swoją edukację, by nie przegrać z konkurencją. Ulegając tej presji często skupia się na kolekcjonowaniu kolejnych szczebli wykształcenia, sprawności, umiejętności bez refleksji nad tym, czy inwestycje te są trafione, czy odpowiadają one wewnętrznym potrzebom rozwoju. Dzisiejszy nastolatek to globalny nastolatek, funkcjonujący w świecie wirtualnej rzeczywistości, biegły informatycznie, skomunikowany ze światem, jednakże bardzo często niezaangażowany, zagubiony w chaosie nowoczesności, z trudem budujący swoją tożsamość. Z takim młodym człowiekiem, na pewnym etapie edukacji  (gimnazjum, szkoła średnia, studia lub po) spotyka się doradca zawodowy.

Zadania doradcy zawodowego

Zatem doradca, znający psychologiczno-zawodowy portret swojego młodego klienta, w pracy z nim powinien skupić się na roli osoby wspierającej go w wykształceniu zdolności „orientowania się” w świecie, umiejętności analizowania zjawisk i wyciągania wniosków. Powinien także pomóc mu poznać samego siebie, odkryć swoje zasoby, wykształcić autorefleksję i adekwatna samoocenę, na bazie której będzie mógł budować zdrowy osąd rzeczywistości. Rolą doradcy – edukatora staje się również kształtowanie w młodym człowieku postawy otwartości i gotowości na zmianę oraz umiejętności podejmowania decyzji. Powinien on także wyposażyć go w wiedzę na temat mechanizmów rynku pracy oraz kluczowe umiejętności: autoprezentacji, asertywności, podstaw perswazji, by skutecznie i bez kompleksów potrafił prezentować swoje atuty zawodowe

By sprostać tym zadaniom ponowoczesny doradca zawodowy powinien porozumiewać się językiem młodych. Znajomość technik komputerowych (w tym internetu, komunikatorów internetowych, portali społecznościowych), znamion kulturalno-społecznych tej grupy z pewnością ułatwi kontakt z klientem. Dogłębna analiza problemu, z jakim przychodzi do doradcy młody człowiek, pochylenie się nad jego przypadkiem z zaangażowanie i profesjonalizmem, wzbudzi w nim zaufanie do osoby doradcy i instytucji, którą reprezentuje. Doradca może stać się swoistym przewodnikiem wprowadzającym w realia świata pracy, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają innego wsparcia, np. we własnym domu. Niejednokrotnie dorośli, sami będąc zagubionymi w rzeczywistości, pełnymi obaw o swoją przyszłość zawodową nie potrafią pozytywnie i konstruktywnie przygotować dzieci do skutecznego debiutu na rynku pracy. Przeszkadzają im w tym własne rozczarowania i porażki zawodowe, stereotypy, którym ulegają, a często i nieporadność życiowa. W takich wypadkach rola doradcy zawodowego jest nie do przecenienia. Jemu samemu również może ona dawać wiele satysfakcji i poczucie spełnienia zawodowego. Nie może jednak zapominać o krytycznym podejściu do swej profesji, weryfikowaniu stosowanych metod pracy z klientem, rozumienia problemów zawodowych, analizowaniu świadomych i nieświadomych działań – doskonaleniu warsztatu pracy, by móc odpowiedzieć na zmieniające się oczekiwania swoich klientów.