Przejdź do treści

Justyna GAS
Główna księgowa

Anna KORCZYŃSKA
Specjalista ds. płac

Magdalena KASPRZYK
Sekretarz szkoły

Aleksandra PIOTROWSKA
Referent ds. administracyjnych