Przejdź do treści

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

27.08.2020 Zebranie z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów klas pierwszych Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

14.09.2020 Zebranie organizacyjno – informacyjne [spotkania klasowe].

09.11.2020 Konsultacje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów: omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasach szkoły dla młodzieży (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia).
Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen na I semestr bieżącego roku szkolnego dla uczniów klasy maturalnej.

14.12.2020 Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen na I semestr bieżącego roku szkolnego dla uczniów klas szkoły dla młodzieży (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia).

18.01.2021 Zebranie podsumowujące I semestr nauki w szkole dla młodzieży (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia).
22.03.2021 Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla uczniów klasy maturalnej. Konsultacje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów – omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasach szkoły dla młodzieży (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia).

17.05.2021 Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla uczniów klas szkoły dla młodzieży (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia).


W związku z pandemią koronawirusa istnieje możliwość przeprowadzenia zaplanowanych spotkań w formule online. Zwracamy się zatem z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych o systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów zamieszczanych w librusie oraz stronie internetowej szkoły http://www.zsp5kozuchow.pl