Przejdź do treści

Technik Informatyk Charakterystyka

Wiele osób kończących szkołę podstawową  chcąc doskonalić się zawodowo zastanawia się nad wyborem odpowiedniego kierunku kształcenia. Kierunku, który dawał by im dużą satysfakcję i gwarantował stałą i dobrze płatną pracę. Kierunki techniczne, w tym przede wszystkim kierunek technik informatyk z pewnością spełniają te wymagania.

Technik Informatyk Nowa Sól

certyfikacja języka python

Certyfikacja w języku Python

O tym czy warto uczyć się informatyki w Piątce, niech najlepiej odpowiedzą nasi absolwenci, którzy pracują w Branży IT (kliknij na obrazek):

Konferencja On-line z absowentami Piątki, którzy pracują w Branży IT

Technik informatyk, numer zawodu: 351203

To kierunek dla ludzi, których pasjonuje świat komputerów. Takich, którzy nie boją się nowych technologii oraz wyzwań, jakie prezentuje świat IT.

 Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

Nabyte umiejętności zawodowe

    • montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

    • wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych;

    • projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych;

    • programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;

    • projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 Możliwość dalszej nauki

Pomyślnie  zdane  egzaminu zawodowego oraz  ukończenie  szkoły ponadpodstawowej  dają tytuł technika informatyka. Zdany egzamin maturalny umożliwia dalsze kształcenie na uczelniach wyższych. 

Możliwości zatrudnienia/miejsca pracy

Zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie  na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród innych zawodów.

 Więcej o kierunku ...

technik informatyk

Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy, z dużym naciskiem nie tylko na wiedzę ale i praktykę. Dużym plusem kierunku technik informatyk jest fakt odbywania praktyk w profesjonalnych firmach, gdzie nauczysz się jak funkcjonują i czym zajmują się firmy z działu IT. Praktyki zawodowe odbywają się zarówno w kraju jak i za granicą (Wielka Brytania, Niemcy). W wielu szkołach zajęcia pozalekcyjne odbywają się późnym popołudniem: u nas od 14:00-16:00 przez co, dzięki szkole na miejscu masz jeszcze wiele czasu, którego nie tracisz na dojazdy (w ciągu tygodnia na dojazdy tracisz od 8 do 16 godzin!!!). 

Od września 2017 do czerwca 2022 r. w ramach projektu Unii Europejskiej modernizujemy sprzętowo naszą placówkę i stawiamy na rozwój naszych uczniów, przez realizację wielu ciekawych obozów i warsztatów wyjazdowych np. kursy informatyczne:

 • Projektowania i druku 3D,
 • ECDL,
 • NDG Linux Essentials,
 • AutoCAD,
 • Profesjonalna budowa witryn w oparciu o AngularJS i Bootstrap
 • Robotyki na LEGO MindStorm i Arduino
 • Grafiki komputerowej i składu tekstu (praktyczne użycie aplikacji np.: Adobe Photoshop, Adobe Premiere itp.)

Jak widzicie warto wybrać naszą ofertę. A biorąc pod uwagę fakt, że nasi absolwenci są cenionymi pracownikami wielu firm o profilu informatycznym oraz studentami wielu uczelni o profilu ściśle związanym z informatyką będzie to wybór trafiony.  

 

Zastanówmy się przez chwilę: "Jakie korzyści przyniesie mi nauka na tym kierunku? Oraz, gdzie można po jego ukończeniu znaleźć pracę?"

Technik Informatyk zajmuje się:

 • projektowaniem stron www (zapoznaje się z technologiami: PHP, CSS, JavaScript),
 • tworzeniem grafiki reklamowej (plakaty, wizytówki, ulotki),
 • tworzeniem aplikacji komputerowych w tym gier,
 • składaniem, konfigurowaniem i naprawą sprzętu,
 • wdrażaniem oprogramowania komputerowego,
 • opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji (tworzenie sieci, instalacja i konfiguracja różnego rodzajów serwerów).

 Doświadczeni technicy informatycy pracują w firmach zajmujących się:

 • tworzeniem aplikacji internetowych,
 • projektowaniem materiałów reklamowych,
 • tworzeniem aplikacji komputerowych,
 • naprawą sprzętu komputerowego,
 • tworzeniem sieci komputerowych

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe dają możliwość zdobywania wiedzy etapami. Załóżmy, że pracodawca wymaga od nas umiejętności projektowania sieci komputerowych wówczas potrzebujemy kwalifikacji EE.08, INF.02. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Wystarczy, że przedstawimy pracodawcy odpowiedni certyfikat mówiący o posiadaniu danej kwalifikacji aby móc starać się o posadę.

Oczywiście pełnię szczęścia uzyskujemy po zdobyciu wszystkich kwalifikacji i posiadaniu tytułu technika informatyka, ale mimo wszystko możemy cieszyć się kwalifikacją i pracą oraz jeśli jesteśmy osobą dorosłą w trakcie nauki także pracować.

Dodatkowo dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych daje możliwość każdemu obywatelowi państwa członkowskiego UE uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności w państwie członkowskim innym niż to, w którym uzyskał kwalifikacje zawodowe.

Czyli nasze kwalifikacje są pełnoprawne do tego aby starać się o pracę we wszystkich krajach UE np: w Wielkiej Brytanii, w Niemczech itp.

Kierunek Technik Informatyk może być rozszerzony o innowację wojskową.