Przejdź do treści

Informujemy, że Publiczne Technikum w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w kwocie 9.600,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie księgozbioru biblioteki szkolnej, jej wyposażenia oraz realizowanie zadań promujących czytelnictwo w środowisku szkolnym i lokalnym.„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”