Przejdź do treści
Źródło: Powiat Nowosolski

Przysięgałem Tobie na cześć...
Na honor - i na imię -
Na honor polskich żołnierzy!
We krwi i armat dymie
Życie mi trzeba nieść,
I umrzeć, jako należy
- za Twoje Imię!

22 kwietnia 2022 r.  cała społeczność szkolna uczestniczyła w przysiędze uczniów klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. L. Kołakowskiego w Kożuchowie uczęszczających na zajęcia z innowacji wojskowej. 
Na podstawie Regulaminu klas z innowacją wojskową stanowiących załącznik do Statusu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego, Dyrektor szkoły pani Irena Szwarc z dniem 22.04.2022 roku przyznała stopień Kadeta i Starszego Kadeta 42 uczniom.
Historia szkoły od początków jej istnienia nierozerwalnie związana jest z wychowaniem w atmosferze szacunku do Ojczyzny, patriotyzmu i wojskowości.

Przeczytaj artykuł o: 
Innowacja Wojskowa w Piątce

Ślubowanie pierwszego rocznika klasy z innowacją wojskową odbyło się 25 października 2016 roku i stało się już tradycją naszej placówki. Doskonałe przygotowanie kadetów jest wynikiem wielomiesięcznej pracy pod kierownictwem pana Jakuba Rotarskiego, któremu bliski i dobrze znany jest zawód żołnierza. Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy szkoły z 11 Batalionem Remontowym z Żagania szkoła może realizować szereg ciekawych zadań, które przybliżają uczniów do służby wojskowej i zawodu żołnierza.

Zobacz zdjęcia ze Ślubowania w: 
Szkolna galeria

Uroczystość uświetnili swoją obecnością : Sylwia Wojtasik - członek zarządu powiatu nowosolskiego oraz major Maciej Miller z 11 Batalionu Remontowego w Żaganiu. Miłym akcentem było także uczestnictwo wielu rodziców i przedstawicieli szkół podstawowych.
Kadeci zaprezentowali nienaganną postawę oraz znajomość ceremoniału wojskowego. Przyjęli na siebie dodatkowe obowiązki, ale jednocześnie wielką godność noszenia munduru z barwami narodowymi i godłem. 

Życzymy im, aby wypowiedziane w obecności znamienitych gości i starszych kolegów słowa przysięgi zostały w ich sercach. 
……..Przysięgam Tobie na życie i Boga -
O ukochana, najczystsza mych snów,
Ojczyzno Droga!!!

                            „Przysięga” autor nieznany