Przejdź do treści

Bezpieczeństwo

Numery alarmowe

Numery alarmowe w Polsce zostały ustalone w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych. Łącznie obydwa akty ustaliły listę numerów alarmowych, alarmowych interwencyjnych i alarmowych informacyjno-koordynacyjnych składających się z 3 cyfr. Najważniejsze z nich:

    • Europejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy) – 112

    • Pogotowie ratunkowe – 999

    • Policja – 997

    • Straż pożarna – 998

Subskrybuj pomoc dla uczniów